Tietosuojaseloste

1. Laajuus

Kaikkia Autollesi Group Oy:n asiakas ja sopimussuhteeseen perusteella kerättyjä henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 vaatimuksien mukaisesti.

2. Vastuut

2.1 Tietosuojavastaava on vastuussa tässä dokumentissa esitettävien tietojenkäsittelyehtojen tietoon saattamisesta.

2.2 Kaikki Autollesi Group Oy:n työntekijät jotka käsittelevät tietoja, ovat vastuussa tämän tiedon tuomisesta rekisteröidyn henkilön tietoisuuteen, jotta heidän suostumuksensa tietojensa käsittelyyn on turvattu.

3. Yksityisyyden suoja

Autollesi Group Oy myy pesu- ja puhdistuspalveluita henkilö- ja pakettiautoille. Pesupalveluita voi hankkia yksittäishintaan tai kuukausiveloituksella.

Tietosuojavastaavaan / GDPR omistajaan voi ottaa yhteyttä suoraan täältä:

Tietosuojavastaavan tiedot
Henkilökohtaiset tiedot, jotka haluamme kerätä / käsitellä sinusta, ovat

Henkilötyyppi:

Nimi, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Verkkosivuston käyttötiedot, ajoneuvotiedot

Lähde:

Yhteydenottolomake

Verkkosivuston tilauslomake

Henkilökohtaiset tiedot, joita keräämme käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Verkkosivuston käyttökokemus
 • Kohdistetut yhteydenottopyynnöt
 • Pesupalveluiden myynti
 • Jäsenyystoiminnot

 

3.1 Suostumus

Vastaanottamalla tämän tietosuojailmoituksen annat meille luvan käsitellä henkilökohtaisia tietojasi nimenomaisesti yksilöityihin tarkoituksiin. Autollesi Group Oy tarvitsee suostumuksen käsitellä henkilökohtaisia tietoja lain ja asetuksien mukaisesti. Mikäli pyydämme arkaluonteisia henkilötietoja, kerromme aina, miksi ja miten tietoja käytetään.

3.2 Julkistaminen

Autollesi Group Oy ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille hankkimatta suostumusta.

3.3 Säilytysaika

Autollesi Group Oy käsittelee henkilötietoja työ-, asiakas- ja/tai sopimussuhteeseen perustuen ja tallentaa tiedot kuuden kuukauden ajan suhteen päätyttyä.

3.4 Oikeutesi

Henkilötietojen käsittelyn kohteella on seuraavat oikeudet:

 • Pääsyoikeus – sinulla on oikeus pyytää kopio tiedoistasi.
 • Oikaisuoikeus – Sinulla on oikeus korjata virheellisiä tai puutteellisia tietoja.
 • Unohtumisoikeus – tietyissä olosuhteissa voit pyytää poistamaan tietoja, joita meillä on sinusta.
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä – tietyt edellytykset antavat oikeuden rajoittaa käsittelyä.
 • Siirrettävyysoikeus – Sinulla on oikeus saada tiedot, jotka meillä on, siirrettävän toiseen organisaatioon.
 • Oikeus vastustaa – sinulla on oikeus vastustaa tiettyjä käsittelyjä kuten suoramarkkinointia.
 • Oikeus vastustaa automaattista käsittelyä, mukaan lukien profilointi – sinulla on myös oikeus olla olematta automaattisen käsittelyn tai profiloinnin oikeusvaikutusten alainen.
 • Oikeus tuomioistuinvalvontaan: jos Autollesi Group Oy kieltäytyy pyynnöstäsi käyttöoikeuden perusteella, annamme sinulle syyn miksi. Sinulla on oikeus valittaa kuten kohdassa 3.5 on esitetty.

Kaikki edellä mainitut pyynnöt toimitetaan eteenpäin, mikäli kolmas osapuoli on osallisena (kuten kohdassa 3.2 on mainittu) henkilötietojen käsittelyssä.

 

3.5 Valitukset

Jos haluat tehdä valituksen siitä, miten Autollesi Group Oy käsittelee henkilötietojasi, tai siitä, miten valituksesi on käsitelty, sinulla on oikeus tehdä valitus suoraan valvontaviranomaiselle Autollesi Group Oy tietosuojavastaavan / GDPR-omistajan kanssa.

Kunkin kontaktin yksityiskohdat ovat:

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

https://turvaposti.om.fi
02-956 166 70

Tietosuojavastaava / [GDPR-omistaja] yhteystiedot:

Tomi Backman

email: tomi.backman@pesukaista.fi
puh: 050-4708882

4. Tietosuojalausunto

Henkilökohtaiset tiedot

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 (GDPR) mukaan henkilötietoja on määritelty seuraavasti:

”Kaikille tunnistetuille tai tunnistettavissa olevalle luonnolliselle henkilölle (”rekisteröidylle”) liittyvä tieto; tunnistettava luonnollinen henkilö on sellainen, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, erityisesti tunnuksen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, henkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin”.

Kuinka käytämme tietojasi

Tämä tietosuojailmoitus kertoo, kuinka me, Autollesi Group Oy, keräämme ja käytämme henkilötietojasi.

Miksi Autollesi Group Oy tarvitsee kerätä ja tallentaa henkilötietoja?

Voidaksemme toimitta asiakkaillemme pesu-ja jäsenyyspalveluja, meidän on kerättävä henkilökohtaisia tietoja.

Verkkosivustollamme keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla automaattisesti käyttötietoja. Kerätty tieto avustaa meitä ymmärtämään, kuinka paljon käyttäjiä verkkosivustollamme on, mitkä sisällöt ovat suosittuja ja kuinka kauan sisältöjä tarkastellaan. Tietojen avulla voimme kehittää verkkopalveluiden käytettävyyttä ja sisältöjä. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten ehkäisemiseen ja tutkintaan. Käyttäjää ei voida tunnistaa ainoastaan evästeiden avulla.

Verkkosivustomme käytöstä kerättäviä tietoja ovat:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme
 • laitteen malli
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • selain ja selaimen versio
 • IP-osoite
 • istunnon aika ja kesto
 • näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, emme voi taata kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

Joka tapauksessa olemme sitoutuneet varmistamaan, että keräämämme ja käyttämämme tiedot ovat tarkoituksenmukaisia tähän tarkoitukseen vaarantamatta yksityisyydensuojaasi.

Käyttäessämme henkilötietoja markkinointitarkoituksissa sinulta pyydetään markkinointisuostumus erikseen.

Jakaako Autollesi Group Oy henkilötietojani kenenkään muun kanssa?

Voimme siirtää henkilötietosi yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat sitoutuneet vaadittuun tietoturvaan ja tiedon suojeluun Autollesi Group Oy:n kanssa työskennellessään. Mikäli välitämme arkaluonteisia henkilötietojasi kolmansille osapuolille, teemme niin vasta kun olemme saaneet suostumuksesi, ellei meitä ole laillisesti velvoitettu tekemään toisin.

Miten Autollesi Group Oy käyttää kerättyjä henkilökohtaisia tietoja minusta?

Autollesi Group Oy käsittelee tietojasi (kerää, tallettaa ja käyttää) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 vaatimuksien mukaisesti. Pyrimme pitämään tietosi täsmällisinä ja ajantasaisina, emmekä säilytä niitä pidempään kuin on tarpeen. Autollesi Group Oy on velvollinen säilyttämään lakisääteiset tiedot, kuten palkkahallintoa, veroja ja tilintarkastusta varten tarvittavia tietoja. Kuinka kauan tietyt tietotyypit säilytetään, voivat poiketa ilmoitetuista käytännöistä erityisistä lakien ja asetusten vaatimuksista ja sovituista käytännöistä. Henkilökohtaisia tietoja voidaan säilyttää näistä poiketen yksilöllisistä liiketoiminnan vaatimuksista.

Missä olosuhteissa Autollesi Group Oy ottaa yhteyttä minuun?

Tavoitteenamme ei ole olla häiritseviä, ja sitoudumme olemaan tekemättä aiheettomia tai tarpeettomia kysymyksiä. Voimme olla yhteydessä erikseen pyynnöstä esim. palvelukyselyissä, laskutusasioistta, jäsenyystilauksissa tai jäsenyyden peruutukseen liittyvistä asioista. Lisäksi antamiisi tietoihin sovelletaan tiukkoja toimenpiteitä ja menettelyjä luvattoman käytön tai muiden riskien minimoimiseksi.

Voinko selvittää henkilötiedot, joita organisaatio pitää minusta?

Autollesi Group Oy voi pyynnöstäsi vahvistaa erillisellä kustannuksella, mitä tietoja meillä on ja miten niitä käsitellään. Mikäli Autollesi Group Oy säilyttää sinusta henkilökohtaisia tietoja, voit pyytää seuraavia tietoja:

 • Henkilön tai organisaation tunnistus- ja yhteystiedot, jotka ovat määrittäneet miten ja miksi tietojasi käsitellään. Joissakin tapauksissa tämä on edustaja EU:ssa.
 • Tietosuojavastaavan yhteystiedot.
 • Käsittelyn tarkoitus samoin kuin käsittelyn oikeusperuste.
 • Jos käsittely perustuu Autollesi Group Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin, tietoja kyseisistä intresseistä.
 • Kerätyt, tallennetut ja käsitellyt henkilötiedot.
 • Vastaanottaja(t) tai vastaanottajaryhmä, jolla tiedot ovat tai tullaan siirtämään.
  Jos aiomme siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon, tiedot siitä, miten voimme varmistaa, että tämä tapahtuu turvallisesti. EU on hyväksynyt henkilötietojen lähettämisen joihinkin maihin, koska ne täyttävät tietosuojan vähimmäisvaatimukset. Muissa tapauksissa varmistamme, että tietojesi suojaamiseksi on olemassa erityisiä toimenpiteitä.
 • Kuinka kauan tietoja talletetaan.
 • Yksityiskohdat oikeuksistasi korjata, poistaa, rajoittaa tai vastustaa tällaista käsittelyä.
 • Tietoja suostumuksen peruuttamisoikeudesta milloin tahansa.
 • Miten valitus tehdään valvontaviranomaiselle.
 • Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimusperusteinen vaatimus tai sopimusvelvoitteen edellyttämä vaatimus sekä oletko velvollinen toimittamaan henkilötiedot ja mahdolliset seuraukset, joita ei ole annettu tällaisten tietojen toimittamisessa.
 • Henkilötietojen lähde, jos sitä ei ole kerätty suoraan sinulta.
 • Kaikki automatisoidun päätöksenteon yksityiskohdat ja tiedot, kuten profilointi ja mahdolliset merkitykselliset tiedot logiikasta, sekä tällaisen käsittelyn merkitys ja odotetut seuraukset.

Miten minut tunnistetaan?

Autollesi Group Oy hyväksyy passin tai kuvallisen henkilökortin tunnistamiseen tietopyyntöjen käsittelyssä.

Tietosuojavastaavan / GDPR:n yhteystiedot:

Tietosuojavastaavan tiedot

Asiakirjan omistaja ja hyväksyntä

Tämä tietosuojavastaava / GDPR-omistaja on tämän asiakirjan omistaja ja vastaa sen, että tätä tietuetta tarkistetaan GDPR:n tarkistusvaatimusten mukaisesti.